Over ons

Boho Strings: een eclectische groep getalenteerde muzikanten.

De doelstelling van dit ensemble is om klassieke muziek een hernieuwende rol te geven als bron voor zelfreflectie en verandering in onze samenleving. Centraal daarbij staat het evenwichtig inbrengen van een hoog artistieke gedachtengoed met een sterke sociale inbreng. Voor Boho Strings kan muziek vanuit een unieke invalshoek licht werpen op maatschappelijke thematieken, en deze op artistieke manier concretiseren naar een breder publiek.

shineVoor Boho Strings is innovatieve communicatie met het publiek allerbelangrijkst. Het doorbreken van de “vierde muur” tussen publiek en uitvoerder, m.a.w. het creëren van een persoonlijke band met het publiek, telt hierbij als voornaamste uitgangspunt. Boho Strings communiceren dus niet alleen via de muziek, maar ook via het engageren van het publiek in individueel gesprek voor, tijdens en na de uitvoeringen.

Als ensemble is Boho Strings een weerspiegeling van de superdiversiteit in onze samenleving. Algerije, België, Frankrijk, Israël, Marokko, Nederland, Polen, Spanje, Turkije, en de Verenigde Staten – al deze nationaliteiten zijn vertegenwoordigd in Boho Strings. Deze rijkdom aan herkomsten en ervaringen vormen een bron van creatieve inspiratie, en zorgen voor een eclectische manier van musiceren. Boho Strings wil grensoverschrijdend artistiek werk leveren, onder andere via samenwerkingen met niet-Europese muzikale tradities en met andere kunstvormen.